۲۱.۱۱.۸۶

امضای قراردادهای تازه ميان ايران و تاجيکستان

Iran, Tajikistan Vow to Boost Ties
Имзои карордодхои тоза миёни Эрону Точикистон

تاجيکستان وب دات کام / خبرگزاری ها
ايران پيشنهاد کرده است که در تاجيکستان يک نيروگاه آبی ديگر بسازد. اين خبر را روز يک شنبه (21 بهمن) امامعلی رحمان، رئيس جمهوری تاجيکستان پس از گفتگو با محمود احمدی نژاد، همتای ايرانی اش در تهران اعلام کرد.

خبرگزاری روسی ايتار تاس با استناد به سخنان رحمان می نويسد: "طی ديدار من (از تهران) جمهوری اسلامی ايران اظهار آمادگی کرد که يک نيروگاه آبی ديگر بسازد. اميدوارم اين پيشنهاد هرچه زودتر عملی شود."

رحمان سطح روابط تاجيکستان و ايران را بلند توصيف کرد. وی گفت، تهران و دوشنبه می توانند همکاری های خود در زمينه های راه و ترابری، انرژی، سرمايه گذاری مشترک و فرهنگ گسترش دهند. رحمان افزود: "همکاری ايران با تاجيکستان برای اجرای چندين طرح گسترده احداث نيروگاههای آبی بسيار خوب است."

محمود احمدی نژاد به نوبه خود تاکيد کرد که طرف ها در عرصه های حمل و نقل، انرژی و فرهنگ به توافقات خوبی دست يافته اند.

دو رئيس جمهوری در پی گفتگوهای رسمی در تهران گفتند که ايران و تاجيکستان دو کشور دوست با مشترکاتی فراوان هستند.

احمدی نژاد گفت: "از زمان استقلال تاجيکستان، يعنی از 16 سال پيش تا کنون، مردمان ايران و تاجيکستان روابط سازنده و فزاينده ای داشته اند و تلاش کرده اند مناسبات دوطرفه را ارتقا دهند."

وی گفت که در ملاقات با رحمان طرف ها مسايل مربوط به همکاری سياسی در عرصه منطقه ای و بين المللی و همچنين موضوعات مبارزه با جنايات سازمان يافته، تروريسم، مواد مخدر و افراط گرايی را بررسی کرده اند.

رئيس جمهوری ايران افزود که هيچ مانعی از گسترش روابط ميان تهران و دوشنبه جلوگيری نخواهد کرد.

امامعلی رحمان گفت که ديدار او از تهران جهت زمينه سازی برای توسعه همکاری های دوطرفه صورت گرفته است که با منافع هر دو طرف سازگار خواهد بود.

به گزارش پرس تی وی، رئيس جمهوری تاجيکستان محمود احمدی نژاد را به شهر دوشنبه دعوت کرد.
همچنين روز يک شنبه ايران و تاجيکستان سه يادداشت تفاهم برای توسعه روابط در زمينه های انرژی، پتروشيمی و حمل و نقل امضا کردند.

در پايان گفتگوهای احمدی نژاد و رحمان در تهران وزيران انرژی دو کشور توافق نامه ای را در باره توسعه همکاری ها در زمينه های مختلف بخش انرژی امضا کردند.

به گزاری پرس تی وی، در طی اين ديدار همچنين توافقنامه هايی در باره پايه ريزی يک شرکت شيميايی مشترک و تاسيس يک کارخانه مشترک ديگر به امضا رسيد.

به گزارش خبرگزاری رسمی ايران، رئيس جمهوری تاجيکستان خواستار انتقال برق ايران به کشورش و اتمام هر چه زودتر ساختمان راه آهن و جاده های ميان تاجيکستان و افغانستان شد.
در اين ديدار همچنين موضوع سرمايه گذاری در طرح احداث کارخانه آليومينيوم در ايران توسط تاجيکستان بررسی شد.

طرف ها طرح تعرفه های ترجيحی کالای دو کشور را نيز بررسی کردند.

هیچ نظری موجود نیست: